Battlefield 1942

Battlefield 1942 är ett nytt multplayerspel som utspelar sig under andra världskriget.

Saxat från Fragzone:
"Slagen utkämpas genomgående av två lag: de allierade mot axelmakterna. På de allierades sida hittar man USA, Storbritannien och Ryssland, medan axelmakterna består av Tyskland och Japan. Alla länder har sina egna fordon och vapen, även om vissa delar på en del utrustning. Till exempel använder USA och England samma pansarvagnar och Japan lånar tyska ubåtar.

Det finns tre olika spelsätt; Conquest, Team Deathmatch och Capture the Flag. Både Capture the Flag och Team Deathmatch är ungefär som vad vi är vana vid från andra spel. Conquest är dock det allra roligaste spelsättet och därför ska vi titta lite närmare på det. Här börjar de båda lagen på sina historiskt korrekta utgångspunkter för slaget. Till exempel så börjar japanerna på sin flotta vid Wake Island medan amerikanarna håller alla baser - på Iwo Jima är det tvärtom. Vid Battle of the Bulge har Tyskarna bara en bas till en början men får istället en stor samling pansarvagnar. Just baserna är nyckeln till vinst i Conquest. I baserna, och på en del viktiga strategiska punkter, står flaggor. Så länge ens egen flagga vajar på stången kan man välja att spawna (återuppstå) vid just den basen. Skulle en fiende komma för nära kommer flaggan istället bli grå och först när ett av lagen drivit bort de andra får de tillbaka sin egen flagga.

Detta tar oss även in på det innovativa biljettsystemet. Varje lag har en viss mängd biljetter, "tickets", vilka kan liknas vid ett visst antal liv. Oftast har det anfallande laget något fler eftersom det tar tid innan de hunnit få ett fotfäste. Varje gång någon i ett lag dör så försvinner en biljett. Skulle ett av lagen få kontroll över alla flaggor, eller ibland bara fler än motståndaren, kommer det andra lagets biljetter ticka ner automatiskt. Vinnaren är den som har flest biljetter kvar när tiden tar slut eller det lag vars motståndare fått helt slut på biljetter"


Mer om spelet kan ni läsa här eller här.
Officiel patch v1.1 till fullversionen av spelet finns här

Vill ni slippa de jobbiga filmerna i början? Döp om de 5 eller 6 filerna som ligger i katalogen "movies".

Skulle spelet gå ryckigt eller segt, ändra ljudinställningarna till "low quality" och slå på "hardware accelerated".

Några viktiga tangenter i spelet:

W - Gå framåt. I fordon åk framåt
S - Gå bakåt
. I fordon åk bakåt
A - Sidstep åt vänster
. I fordon sväng åt vänster
D - Sidstep åt höger. I fordon sväng åt höger
E - Hoppa in eller ut ur kanoner, fordon, flygplan eller båtar
9 - Fallskärm efter att ni använt E för att hoppa ur flygplan på hög höjd

C - Ändra vy när ni sitter i kanoner, fordon, flygplan eller båt
F9 - F12 - snabbval av vy. Trycker man på F9 två gånger när man sitter i ett flygplan försvinner instrumentpanelen och man ser bättre
1, 2, 3, 4...osv - När du är till fots. Snabbval av vapen

1, 2, 3, 4...osv - När du sitter i ett fordon. Byta plats i kanoner, fordon, flygplan eller båt, om det finns flera platser att välja på
Pil upp/Pil ner - Öppna eller stänga luckan på landstigningsbåtar. OBS! håll nere tangenten en stund (Vissa har tydligen problem att komma ur båtarna :-)
K - Prata till alla
L - Prata till teamet
Z - Ålningsläge när ni är till fots
Vänster CTRL - Gå på knäna
TAB
- Resultattavla
Tangenten ovanför TAB
- visar konsollen
M
- Förstoring av kartan
N
- Zooma in/ut på kartan
Enter
- Få fram kartan över respawn-punkter. Kommer oftast fram automatiskt

I de gråvita stenhusen i byarna finns det hälsa och ammo. Kan även finnas i andra hus men det är mer sällsynt. Man blir även helad automatisk i trupptransportfordon.

När krigar vi. Kolla här.