Dukes Camping
Nyheter
Aktuella spelservrar
Forum
Vem är vem
Vad behövs för att spela
Starta egen Q3 server
Kontakta Duke
Bilder
Länkar
Q3 Banor
 
 
 
(* = Nytt)
<% Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Wfile = server.mappath("counter_list.txt") on error resume next Set a = fs.OpenTextFile(Wfile) hits = Clng(a.ReadLine) hits = hits + 1 a.close if error then hits = 1 end if Set a = fs.CreateTextFile(Wfile,True) a.WriteLine(hits) a.Close %> <% =hits %>