Östa Stugby logo
Svenska Deutsch English
Till startsidan
Till kartsidan
Till stugsidan
Till pub och affär sidan
Till fiske och båt sidan
Till fåglar och djur sidan
Till sidan om Färnebofjärdens Nationalpark
Till utflyktssidan
Till Aktivitetssidan
Till konferanssidan
Till pris och boknings sidan
Pärluggla
Paddla Canadensare


Östa Stugby och Camping, 740 45 Tärnsjö
tel: 0292 - 430 04, fax: 0292 - 431 37,
e-mail: osta@stugby.com, URL: www.stugby.com
Webdesign gjord av Olle Samuelsson
Skapad: 1999-03-28. Uppdaterad: 2006-06-12

<% Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Wfile = server.mappath("counter.txt") on error resume next Set a = fs.OpenTextFile(Wfile) hits = Clng(a.ReadLine) hits = hits + 1 a.close if error then hits = 1 end if Set a = fs.CreateTextFile(Wfile,True) a.WriteLine(hits) a.Close %> <% =hits %>