Östa Stugby logo
Svenska Deutsch English
Till startsidan
Till kartsidan
Till stugsidan
Till pub och affär sidan
Till fiske och båt sidan
Till fåglar och djur sidan
Till sidan om Färnebofjärdens Nationalpark
Till utflyktssidan
Till Aktivitetssidan
Till konferanssidan
Till pris och boknings sidan
Pärluggla
Knappast något område i Skandinavien är mer artrikt än Färnebofjärden. Alla Sveriges sju hackspettsarter finns representerade. Här finns också älg, björn, lodjur och många ugglearter, bl a slaguggla. Både fiskgjusen och den majestätiska havsörnen visar regelbundet upp sig för besökaren. Våren är den tid man starkast upplever fågellivet. Tusentals sångsvanar, tranor, gäss och andra arter bjuder på naturens egen symfoni.
Fiskgjuse Tjäder
Älg