Östa Stugby logo
Svenska Deutsch English
Till startsidan
Till kartsidan
Till stugsidan
Till pub och affär sidan
Till fiske och båt sidan
Till fåglar och djur sidan
Till sidan om Färnebofjärdens Nationalpark
Till utflyktssidan
Till Aktivitetssidan
Till konferanssidan
Till pris och boknings sidan
Pärluggla
Forsande vatten
”Limes norrlandicus”
Genom området går den naturliga norrlandsgränsen ”limes norrlandicus” som Linné döpte den till. Här möts nordliga och sydliga arter inom både floran och faunan. Den västra delen av nationalparken innehåller barrskogar och myrmarker av norrländsk karaktär. Nedströmsdelen är mer frodig, med gamla ädla lövträd som ek och lind. Totalt finns det mer än 200 öar, holmar och skär.
Strand vid Färnebofjärdens nationalpark
Något för alla
Färnebofjärdens nationalpark är en fantastisk plats för fiskeentusiasten, fågelskådaren eller den botaniskt intresserade. Men området har något att erbjuda alla som söker en stunds avkoppling. En promenad längs de markerade lederna eller ett bad vid någon av de orörda stränderna kräver varken specialutrustning eller särskilda kunskaper. Att sakta glida fram i en kanot längs de exotiska vattendragen är också något som även den ovane besökaren uppskattar.

Nationalparkens utbredning
Klicka på kartorna nedan för att se en större bild.
Hela Dalälven Karta över Färenbofjärdens Nationalpark
Fors