Östa Stugby logo
Svenska Deutsch English
Till startsidan
Till kartsidan
Till stugsidan
Till pub och affär sidan
Till fiske och båt sidan
Till fåglar och djur sidan
Till sidan om Färnebofjärdens Nationalpark
Till utflyktssidan
Till Aktivitetssidan
Till konferanssidan
Till pris och boknings sidan
Pärluggla
Unik vildmark
Östa stugby ligger på en halvö vid Dalälven. Området binds samman av ett mäktigt och mångskiftande vattensystem, som tillsammans med den ostörda miljön har format den unika vildmarken.
Två av våra stugor är ombyggda till konferenslokaler
Konferenslokaler